Om föreningen

Björnlunda Kammarmusikförening bildades i oktober 2007, det är en ideell och fristående förening med ändamål att arrangera offentliga konserter på professionell nivå, samt i övrigt främja intresset för kammarmusik i Björnlunda med omnejd.

Verksamheten finansieras med biljettintäkter, medlemsavgifter och stöd från Statens Kulturråd, Gnesta kommun och Landstinget Sörmland. Björnlunda Kammarmusikförening är medlem i Kammarmusikförbundet.

STYRELSEN

  • Marie Louise Sjöberg, ordf
  • Leif Feltenius, sekreterare
  • Birgitta Schmekel, kassör
  • Ulla-Britt Knutsson, ledamot
  • Per Borin, ledamot
  • Kerstin Molin, suppleant
  • Bengt Hjalmarsson, suppleant