Om föreningen

Björnlunda Kammarmusikförening bildades i oktober 2007, det är en ideell och fristående förening med ändamål att arrangera offentliga konserter på professionell nivå, samt i övrigt främja intresset för kammarmusik i Björnlunda med omnejd.

Verksamheten finansieras med biljettintäkter, medlemsavgifter och stöd från Statens Kulturråd, Gnesta kommun och Landstinget Sörmland. Björnlunda Kammarmusikförening är medlem i Kammarmusikförbundet.

Mail till styrelsen: bjornlundakammarmusikforening@gmail.com

STYRELSEN

  • Marie Louise Sjöberg, ordf
  • Ulla Britt Knutsson, sekreterare
  • Birgitta Schmekel, kassör
  • Lena Östling-Andersson, ledamot
  • Lorenz Jolin, ledamot
  • Gudrun Segerhjelm, suppleant
  • Charlie d’Otrante , suppleant