Vill du bli medlem?

Du blir medlem i föreningen genom att betala in årsmedlemsavgiften 100 kr till föreningens bankgiro 279-5854. Glöm inte att ange namn och epostadress om Du betalar via bankgiro! Du kan också betala avgiften när du besöker någon av våra konserter.
Medlemskap är en förutsättning för rabatterad konsert biljett.

En ny dataskyddsförordning, ”General Data Protection Regulation” (GDPR), trädde i kraft inom EU i maj 2018, med syftet att skydda den individuella integriteten. I vårt medlemsregister har vi ditt namn och e-postadress och eventuellt även telefonnummer. Om Du utträder ur föreningen kommer vi att ha kvar dina uppgifter i högst 2 år och därefter radera dem. Vi registrerar dina uppgifter digitalt i vårt medlemsregister och endast individer med förtroendeuppdrag i föreningen får tillgång till dina data. Inga uppgifter lämnas till tredje part. Du kan när som helst begära att få se vilka uppgifter vi har samlat in om dig. Detta avtal är giltigt så länge Du räknas som medlem i föreningen. Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade men förlorar då också medlemskap i Björnlunda kammarmusikförerening och därmed rätten till rabatterade biljetter. För att begära utträde ur föreningen så skickar Du
enklast ett epost-meddelande till bjornlundakammarmusik@gmail.com.